Navigácia

Druhy a formy štúdia

V jednotlivých odboroch sa vyučuje formou individuálného a skupinového vyučovania. Vyučovacia hodina trvá 45 minút.
Všetky odbory sa riadia samostatnými učebnými plánmi.


prípravné štúdium - deti MŠ od 5 rokov

I.stupeň základného štúdia - žiaci 6 - 15 rokov

II. stupeň - žiaci 15 - 25 rokov


Nadaným a talentovaným deťom a študentom sa poskytuje forma rozšíreného vyučovania v zmysle individuálnych študijných plánov na profesionálnu prípravu.

Kontakt

Meno školy: Základná umelecká škola
Adresa školy: Ul. P. Mudroňa 6, 036 01 Martin
Telefónne číslo: +421 (0)43 413 3480
E-mail: zusmartin@zusmartin.sk

Sme na facebookuZriaďovateľ