• Pracovné ponuky

   • Voľné miesta na našej škole

   • V prípade záujmu nás prosím kontaktujte: Kontakt

   • učiteľ hry na keyboarde

    • Úväzok:
     100% (plný)
     Dátum nástupu:
     01.09.2019
    • Požiadavky:
     Základná umelecká škola, P. Mudroňa 6, v Martine príjme do pracovného pomeru na plný úväzok učiteľa hry na keyboarde s nástupom od 1. septembra 2019.

     Vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, minimálne nižšie odborné vzdelanie v odbore hra na klávesový nástroj (akordeón, klavír, organ)

     Kvalifikačné predpoklady:
     - študent 6. ročníka konzervatória, alebo absolvent konzervatória v danom odbore,
     - študent alebo absolvent VŠ v danom odbore.

     Požadované doklady:
     - žiadosť o prijatie do zamestnania,
     - profesijný životopis,
     - doklady o ukončenom vzdelaní,
     - súhlas so spracovaním osobných údajov,

     Požadované doklady posielajte do 10.6.2019 na adresu školy: ZUŠ, P. Mudroňa 6, Martin.

     Kontaktná osoba: Mgr. art. Pavol Zápotočný, riaditeľ školy,
     e-mail: riaditel@zusmartin.sk, tel. číslo: 043/4133480, 0911878737

     Vybraní uchádzači budú pozývaní telefonicky.
   • učiteľ hry na akordeón

    • Úväzok:
     čiastočný
     Dátum nástupu:
     01.09.2019
    • Požiadavky:
     Základná umelecká škola, P. Mudroňa 6, v Martine príjme do pracovného pomeru na čiastočný úväzok učiteľa hry na akordeóne s nástupom od 1. septembra 2019.

     Vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, minimálne nižšie odborné vzdelanie v odbore hra na akordeóne

     Požadované doklady:
     - žiadosť o prijatie do zamestnania,
     - profesijný životopis,
     - doklady o ukončenom vzdelaní,
     - súhlas so spracovaním osobných údajov,

     Požadované doklady posielajte do 10.6.2019 na adresu školy: ZUŠ, P. Mudroňa 6, Martin.

     Kontaktná osoba: Mgr. art. Pavol Zápotočný, riaditeľ školy,
     e-mail: riaditel@zusmartin.sk, tel. číslo: 043/4133480, 0911878737

     Vybraní uchádzači budú pozvaní telefonicky.
   • učiteľ hry na gitare

    • Úväzok:
     100% (plný)
     Dátum nástupu:
     01.09.2019
    • Požiadavky:
     Požiadavky:Základná umelecká škola, P. Mudroňa 6, v Martine príjme do pracovného pomeru na plný úväzok učiteľa hry na gitare s nástupom od 1. septembra 2019.

     Vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, minimálne nižšie odborné vzdelanie v odbore hra na gitare.

     Kvalifikačné predpoklady:
     - študent 6. ročníka konzervatória, alebo absolvent konzervatória v danom odbore,
     - študent alebo absolvent VŠ v danom odbore.

     Požadované doklady:
     - žiadosť o prijatie do zamestnania,
     - profesijný životopis,
     - doklady o ukončenom vzdelaní,
     - súhlas so spracovaním osobných údajov,

     Požadované doklady posielajte do 10.6.2019 na adresu školy: ZUŠ, P. Mudroňa 6, Martin.

     Kontaktná osoba: Mgr. art. Pavol Zápotočný, riaditeľ školy,
     e-mail: riaditel@zusmartin.sk, tel. číslo: 043/4133480, 0911878737

     Vybraní uchádzači budú pozývaní telefonicky.
   • Kontakt

    • Základná umelecká škola v Martine
    • zusmartin@zusmartin.sk
    • +421 43 4133480
    • P. Mudroňa 6, 036 01 Martin
    • 37811819
  • Staňte sa naším fanúšikom

   • Prihlásenie