Navigácia

Detský spevácky zbor SVETLUŠKA

O zbore

Detský spevácky zbor Svetluška vznikol v roku 2007 z iniciatívy vedenia Základnej umeleckej školy v Martine a dirigentky PaedDr.Otílie Moravčíkovej. Od čias jeho vzniku sa Svetluška podieľala na kultúrnom dianí školy a mesta Martin a svojím umením reprezentovala ZUŠ na festivaloch detskej a zborovej hudby. Z jej úspechov možno spomenúť Cenu za umeleckú interpretáciu a dramaturgiu, ktorú získala v roku 2009 na festivale Viva la musica v Čadci. Svetluška sa rada podieľa aj na väčších projektoch, čoho dôkazom je naštudovanie piesňového cyklu Varila myšička kašičku od Eugena Suchoňa a účinkovanie v Zrunekovej/Paschovej Vianočnej omši. Posledným a najväčším projektom je nahrávka CD S deťmi sa dá dohodnúť.
Zámerom dirigentky je kvalitná hlasová príprava spojená s pohybovou a dramatickou zložkou, ktorá sa deťom páči a ktorá robí vystúpenia Svetlušky originálnymi.
V spojení s vynikajúcou klavírnou a skladateľskou spoluprácou Mgr. Kamily Šimonovej sa Svetluška vypracovala na vokálne teleso, ktoré prináša radosť z hudby a muzicírovania nielen malým ale aj veľkým poslucháčom.


Členovia zboru

Základná zostava zboru
Rozšírená zostava zboru
Kristína Záhorová Juliana Dírerová
Natália Krajčová Veronika Mudráková
Petra Magnerová Mária Izabela Zápotočná
Alžbeta Bosini Alena Kubalová
Maximilián Potaš Lucia Mužilová
Izabela Potašová Tereza Roobová
Ema Mikolášová Alexandra Žigová
Petra Kudlačová Barbora Kopčíková
Lívia Bove Zuzana Kopkášová
Marína Galická Valéria Šupíková
Viktória Ciberová Sofia Kamenská
Terézia Beclerová  
Tereza Puškárová  
Ema Šušková  
Mária Brincková  
Michal Gulán  
Andrea Krileková  
Sára Staníková  


 

Svetluška naživo

 


Kontakt

Meno školy: Základná umelecká škola
Adresa školy: Ul. P. Mudroňa 6, 036 01 Martin
Telefónne číslo: +421 (0)43 413 3480
E-mail: zusmartin@zusmartin.sk

Sme na facebookuZriaďovateľ