Navigácia

Oddelenie hudobnej náuky

Predmet je súčasťou hry na hudobný nástroj. Hudobná náuka sa vyučuje s použitím počítačovej techniky a hudobných programov s prihliadaním na individualitu žiaka a prepojením k vybranému hudobnému nástroju.

Hudobná náuka ponúka vedomosti v oblastiach:

  • nôt, stupníc, akordov
  • v oblasti hudobno-vyjadrovacích prostriedkov v hudbe
  • učí chápať harmóniu v hudbe, hudobné formy
  • prináša poznatky o rôznych hudobných nástrojoch, ich histórii
  • poskytuje prehľad v dejinách hudby, zoznamuje s osudmi veľkých hudobných skladateľov

Pedagógovia

PaedDr. Galina Lepiešová - vedúca oddelenia

Mgr. Darja Čerpáková, DiS. art.

PaedDr. Branislav Dubovec

Martin Hanuliak

Mgr. Silvia Langová, DiS. art.

Mgr. art. Marian Lepieš

Mgr. Alena Maťhová

Mgr. art. Ivan Nemec

Eva Rojková

Mgr. Kamila Šimonová
 

 

Kontakt

Meno školy: Základná umelecká škola
Adresa školy: Ul. P. Mudroňa 6, 036 01 Martin
Telefónne číslo: +421 (0)43 413 3480
E-mail: zusmartin@zusmartin.sk

Sme na facebookuZriaďovateľ