Navigácia

Odpustenie školného

Mesto Martin ako zriaďovateľ Základnej umeleckej školy v Martine môže rozhodnúť o odpustení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Martin. V prípade, že o toto odpustenie máte záujem je potrebné vyplniť formulár a ten následne adresovať na Mestský úrad v Martine.

Ďalšie informácie nájdete tu

Formuláre:

Žiadosť o odpustenie príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení (.docx)

Žiadosť o odpustenie príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení (.pdf)

Žiadosť o odpustenie príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení (.rtf)

Kontakt

Meno školy: Základná umelecká škola
Adresa školy: Ul. P. Mudroňa 6, 036 01 Martin
Telefónne číslo: +421 (0)43 413 3480
E-mail: zusmartin@zusmartin.sk

Sme na facebookuZriaďovateľ